Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@novetajne

Mentalna vještica Salabrinda

Salabrinda (dobra vještica)je jedna od tri Harpije(mitologija)čiji entitet boravi u duši (astralu) žene za vrijeme života na Zemlji.Harpije služe arimaničkom(sotonskom)svijetu ,tako da osobu okreću prema materijalnim stvarima te pojačavaju sebičnost i razne strasti.U mladosti žene utjecaj vještice je manji jer Lucifer pomaže duši  preko umjetnosti,duhovnosti,humora i raznih ideala da se obrani od poremećaja.U starosti većina žena izgubi pomoć luciferičk

Views:7
Likes:1
PostTime:1569965104008
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:4